[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Recuperar directoris__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 18/12/18 a les 19:41, Ernest Adrogué ha escrit:
> 2018-12-18, 19:25 (+0100); Narcis Garcia escriu:
>> No tinc un espai així de gran on volcar 3TB per fer experiments.
> 
> No crec que es tracti de fer experiments.  Si vols 3TB per
> emmagatzematge, això vol dir que necessites 6TB.  3TB per les dades i
> 3TB per la còpia de seguretat.
> 
> A mi m'ha passat més d'un cop, però al final ho he après.  Els discs
> durs fallen i has d'estar preparat.
> 

Abans hi havia un disc dur de 1TB per les dades, i sobrava. El fet de
passar a 3TB va ser per això: per moure còpies de seguretat.
Però primer estic interessat en la recuperació.


Reply to: