[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

(deb-cat) Programes JNLPAlguns departaments de la Generalitat de Catalunya han passat a
implementar el seu propi mètode de signatura digital (amb Java) en
comptes d'acceptar les signatures amb certificat normalitzades als
navegadors o d'altres aplicacions que segueixen el sistema d'arreu.

Això tant divertit implica utilitzar components JNLP (Java Network
Launching Protocol) descarregables al web del servei, però amb Debian
GNU/Linux, utilitzant el icedtea-plugin (icedtea-netx, openjdk-8-jre) hi
ha un estrany problema en obrir un fitxer així del web:

«The file is not marked as executable. If this was downloaded or copied
from an untrusted source, it may be dangerous to run. For more details,
read about the executable bit.»
La pega aquí és que la miniaplicació (applet) baixa d'una pàgina enmig
d'una sessió d'usuari, així que no sembla viable establir-li el permís
d'execució mentre la persona navega. No tinc ni idea de com s'ha previst
realment l'execució de fitxers JNLP, ja que d'internet no arribaran mai
amb permisos d'execució.

Algú sap la manera d'aconseguir que el Java accepti executar un
fitxer.jnlp sense exigir aquest permís?

Gràcies.

-- 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.


Reply to: