[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Recuperar directoris__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
On 27/11/18 14:49, Eloi wrote:
> El 27/11/18 a les 09:48, Narcis Garcia ha escrit:
>> [...]
>> El què vaig fer és reiniciar a una unitat externa i:
>> $ fsck -ccyk /dev/sda1
> 
> Uf. A banda de la recomanació que ja t'han fet de ddrescue per treure
> una imatge del disc, fer un fsck -cc sobre un disc que dóna errors i
> conté dades a recuperar és una *terrible* idea. La prova "no destructiva
> de lectura i escriptura" de badblocks consisteix a llegir un sector,
> guardar-lo en memòria, escriure noves dades, llegir-les, verificar que
> són les que just ha escrit i reescriure les dades originals.
> 
> Ja no és només risc inherent d'escriure sobre un disc que ja ha donat
> indicis de fallada (raó per la qual és recomanable sempre muntar en
> només lectura particions de discs amb danys si no és possible un
> ddrescue), el fet de sobreescriure sobre *tots* els sectors pot haver no
> només augmentat els errors de lectura sinó haver destruït dades fins
> aleshores recuperables en cas que el cicle de llegir, escriure,
> comprovar i sobreescriure amb les dades originals falli en els últims
> passos.
> 
> No puc ajudar-te en l'aspecte de recuperar directoris, només puc dir-te
> que no tornis a fer un fsck -cc sobre un disc amb errors i dades a
> recuperar. El que faria ara, per no agreujar encara més la situació,
> seria crear amb ddrescue una imatge del disc i fer servir eines de
> rescat sobre *còpies* d'aquesta imatge que has creat. El problema és que
> fer-ho sobre segur suposa disposar d'un mínim de 2x l'espai del disc
> original.
> 

Vaig fer la revisió de lectura+escriptura perquè he llegit que el
sistema SMART només reubica sectors quan falla l'escriptoria, i volia
poder copiar-me les dades (corruptes o no) sense que s'interrompés res
per fallades de lectura. També la meva intenció era que el fsck fes la
seva reubicació de blocs; no m'importa gaire que es perdin fitxers d'uns
quants blocs defectuosos; m'importa el conjunt de centenars de milers.

No disposo d'espai per jugar amb una partició de 3TiB
La meva esperança és només recuperar algunes eestructures d'inodes.

Crec que el problema amb fsck ha estat més lògic que físic: els inodes
illegibles (i orfes) deuen haver estat «matxacats». Però... sorpresa!
dins de /lost+found hi han anat a parar centenars de milers de
directoris i fitxers!


Reply to: