[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: maldecap en usuaris que no usen gpg (era Re: Trobada tècnica l'1 de desembre a Gràcia)Hola Joan,

> Per cert, Àlex, veig que signes els missatges per defecte...
> Et volia demanar si això genera cap maldecap en usuaris que
> no usen el tema de claus, etc.

Algun cop algú m'havia comentat que tenia problemes per llegir
algun missatge al mòbil però no recordo moltes queixes.

El que m'he trobat algun cop és que els missatges signats eren
rebutjats (per error) en algunes llistes (no les de Debian),
però en general no crec que suposi gaires maldecaps.

Hi ha gent que prefereix afegir la signatura incrustada en
format text enlloc de fer-ho en adjunts per evitar justament
aquest tipus de problemes, però jo prefereixo no fer-ho perquè
els missatges es llegeixin millor i les signatures quedin a part,
a banda d'ajudar a detectar problemes quan es produeixen.

Salut,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁  Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer - log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: