[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: canvis en el su.Ha canviat, sí, ja que han canviat de binari "su" i actua diferent.

Solució:
Afegir a /etc/login.defs: ALWAYS_SET_PATH yes

Remenant vaig trobar això relativament relacionat:

https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=905564

On Mon, 27 Aug 2018, 16:58 Pere Nubiola Radigales, <pere@nubiola.cat> wrote:
Algú sap el perqué del canvis del su?
.
Fins ara amb la crida su es reinicialitzaba el path  amb el del usuari root, mantenint la resta del entorn.
Ara si vols el path de root, necessites fer su -, reinicialitzant tot l'entorn.

Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere@nubiola.cat
           pnubiola@fsfe.org
           pere.nubiola@gmail.com


Reply to: