[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: aplicar modificacions gradualment a un paquet de Debian2017-10-25, 18:22 (+0200); Ernest Adrogué escriu:
> Hola,
> 
> He trobat un bug que no és a la versió "upstream" del paquet.  Ara el
> que vull fer és agafar el paquet source de Debian i anar aplicant un per
> un cada "patch" i compilant fins que trobi el "patch" que causa el
> problema.  Algú sap com fer-ho?
> 
> El que no sé fer és la compilació.  No em cal construir el paquet, només
> necessito el fitxer executable.  Suposo que és
> 
> debian/rules <alguna cosa>
> 
> no?

Em responc a mi mateix, per si algú ho necessita en el futur.

Pel que es veu cada paquet és diferent, però de forma general es

dpkg-source --before-build .  # aplica els patchs
fakeroot debian/rules clean   # crea fitxers/dirs necessaris
DEB_BUILD_OPTIONS=nocheck debian/rules build  # configura i compila

llavors, la llista de patchs és a debian/patches/series

dpkg-source --after-build .   # des-aplica els patchs
dpkg-source --before-build .  # aplica els patchs

i per re-configurar i re-compilar

rm debian/stamp-configured
debian/rules override_dh_auto_build

els paràmetres que passa a ./configure són a debian/rules.


Reply to: