[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tarjetes sdxc 64 gb2017-10-14, 20:39 (+0200); Joan Carles escriu:
> Ernest diu:
> 
> "Per mirar si tens suport al kernel mira la sortida de dmesg, com a root
> 
> dmesg | less
> 
> i cerca (amb la tecla /) "removable disk". Si fas això hauries de mirar
> unes línies més amunt si surt cap dispositiu lector de targetes, per
> exemple"
> 
> resultat:
> 2.823215] clocksource: Switched to clocksource tsc
> [  2.934953] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode.
> Opts: (null)
> [  3.620295] scsi 5:0:0:0: Direct-Access   Multiple Card Reader
> 1.00 PQ: 0 ANSI: 0
> [  3.622530] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk

Això vol dir que el kernel troba el lector i l'assigna a /dev/sdb.

Quan insereixes una targeta, hauria de crear uns fitxers addicionals
/dev/sdb1, /dev/sdb2... per cada partició que hi ha a la targeta.
Per exemple,

$ ls /dev/sda*
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda3 /dev/sda4

em diu que el meu disc dur que està a /dev/sda té 4 particions.

Si insereixes una targeta i veus que no crea aquests fitxers, vol dir
que ha trobat algun problema. En aquest cas a la sortida de dmesg |
tail normalment hi ha alguna pista sobre quin problema concretament es
tracta.

Salut.


Reply to: