[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVE: en compte amb el bluetooth !http://unaaldia.hispasec.com/2017/09/blueborne-una-vulnerabilidad-en.html?m=1

Una ja té patch, però l'altre no

https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-1000250

https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-1000251


Reply to: