[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Linux és mas vulnerable que Windows



Que es viu molt tranquil a la marginalitat :-) I que sarna con gusto,
no pica, no?

:-D

Joan Cervan

El Mon, 15 May 2017 19:56:28 +0200
Iker Bilbao <iker.bilbao@gmail.com> va escriure:

> https://m.xataka.com/seguridad/ni-linux-ni-macos-te-salvaran-del-ransomware-la-condena-de-windows-es-su-popularidad
> 
> 
> Qué en penseu?
> 
> Gràcies,
> 
> Iker



-- 
Joan Cervan i Andreu
http://personal.calbasi.net

"El meu paper no és transformar el món ni l'home sinó, potser, el de
ser útil, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un món no
val la pena viure'l" A. Camus

i pels que teniu fe:
"Déu no és la Veritat, la Veritat és Déu"
Gandhi


Reply to: