[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: recovery mode sense poder revisar disc__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this list's archives. Mailing lists service
administrator should fix this.

El 20/04/17 a les 14:56, Simó Albert i Beltran ha escrit:
> Un cop arrancat pots executar: mount -o remount,ro /
> 
> 

Tu ho has provat?
A mi sempre em diu que el volum està ocupat.


Reply to: