[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: provant debian 9Eps! Resolt després d'aplicar les actualitzacions que la mateixa
aplicació proposa.

El 20/04/17 a les 10:50, Narcis Garcia ha escrit:
> Amb una instal·lació del RC3 deixant l'escriptori predeterminat (Gnome)
> si obro l'aplicació «Programari» que hi ha a la barra de «preferits» no
> apareix cap programari disponible per ser instal·lat (solapa «Tot»).
> També ho he provat després de fer «apt-get update» i comprovar que, per
> exemple, des de terminal podria instal·lar vlc.
> 
> 
> 
> 
> 
> __________
> I'm using this express-made address because personal addresses aren't
> masked enough at this list's archives. Mailing lists service
> administrator should fix this.
> 


Reply to: