[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fails a l'arrancar un Debian Jessie 64 bitsHola:

Avui, mentre el sistema feia el check list a un disc, he advertit la presència d'uns errors certament preocupants:
En primer lloc, just després d'engegar la càrrega del Debian, apareix en pantalla:

Invalid PBLK length [7]

He estat buscant per Internet i trobo alguna cosa però no està clara.

Després apareix dues vegades un Failed to start load Kernel modules. Va acompanyat d'una suggerència d'execució:

root@Daniel-Debian:/home/daniel# systemctl status -l systemd-modules-load
● systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service; static)
   Active: failed (Result: exit-code) since dj 2017-02-02 08:54:14 CET; 2h 21min ago
     Docs: man:systemd-modules-load.service(8)
           man:modules-load.d(5)
  Process: 297 ExecStart=/lib/systemd/systemd-modules-load (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 297 (code=exited, status=1/FAILURE)

feb 02 08:54:14 Daniel-Debian systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
feb 02 08:54:14 Daniel-Debian systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
feb 02 08:54:14 Daniel-Debian systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
feb 02 08:54:14 Daniel-Debian systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state.
root@Daniel-Debian:/home/daniel
I per fi, apareix un altre fail absolutament terrorífic sobre l'array que tinc innstalat. He anat a repassar les funcions del mdadm i he pogut trobar el següent:

root@Daniel-Debian:/etc/mdadm# mdadm --detail /dev/md125

/dev/md125:

Version : 0.90

Creation Time : Wed Oct 6 09:35:45 2010

Raid Level : raid1

Array Size : 224548416 (214.15 GiB 229.94 GB)

Used Dev Size : 224548416 (214.15 GiB 229.94 GB)

Raid Devices : 2

Total Devices : 1

Preferred Minor : 125

Persistence : Superblock is persistent


Update Time : Thu Feb 2 09:48:25 2017

State : clean, degraded

Active Devices : 1

Working Devices : 1

Failed Devices : 0

Spare Devices : 0


UUID : 3455ddc1:1d300587:216ebfe7:79edd7b7

Events : 0.45652


Number Major Minor RaidDevice State

0        0       0      0    removed

1        8     17      1    active sync /dev/sdb1

root@Daniel-Debian:/etc/mdadm#


Em passa exactament el mateix amb l'altre disc de l'array, el /dev/md126. Removed vol dir que el disc no hi és, oi? Ara miraré si el disc està ben connectat...

Qualsevol ajuda serà molt benvinguda... Me'n vaig a fer mentrestant còpia de totes les fotos per si de cas. Gràcies.

-- 
Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584

Reply to: