[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problemes per muntar disc dur extern USBBones.

En primer lloc disculpeu si la consulta es massa "newbie" però la
veritat es que porto cercant al google dies i no trobo res adient.
Consulto aqui per si algú de valtros s'ha trobat amb el mateix problema.

Tinc un Xtreamer Pro que faig servir de disc extern USB. Dintre tinc dos
discs, un de 2TB i l'altre de 3 TB.

Al de 2 TB puc accedir sense cap problema, mel munta automàticament, en
canvi al de 3 no(s'escull amb un interruptor quin vols). Faig servir un
Debian Stretch 64 bits (potser aquí rau el problema...) Al muntar-lo en
consola me tira:

NTFS signature is missing.
Failed to mount '/dev/sdd': L’argument passat no és vàlid
The device '/dev/sdd' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?

Gracies per endavant.

PepAttachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: