[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: Re: I Pgup PgDn ?-------- Missatge reenviat --------
Assumpte: 	Re: I Pgup PgDn ?
Data: 	Wed, 30 Nov 2016 18:04:50 +0100
De: 	Moises <moisesgomezgiron@gmail.com>
A: 	Narcis Garcia <debianlists@actiu.net>Per evitar les tecles mortes de ^` i poder fer servir més naturalment el
Vim, m'he mapejat
- qeuio --> áéúíó
- adjkl --> àèüïò
- cn --> çñ

M'ha calgut canviar € que ara em surt amb alt-gr + maj + 4

A mi em va tan bé que ja faig servir això fins i tot amb teclats amb
disposició física espanyola.

Us passo el fitxer de configuració per un dels meus teclats. El podeu
provar amb
$ xmodmap Xmodmap.ca.cherry105


El dia 29 de novembre de 2016, 21:04, Narcis Garcia
<debianlists@actiu.net <mailto:debianlists@actiu.net>> ha escrit:

  __________
  I'm using this express-made address because personal addresses aren't
  masked enough at lists.debian.org <http://lists.debian.org> archives.
  El 29/11/16 a les 19:55, Ernest Adrogué ha escrit:
  > 2016-11-29, 18:45 (+0100); Xavi Drudis Ferran escriu:
  >> Estic molt acostumat a fer accents amb tecles mortes, no amb AltGr, i
  >> prefereixo tenir l'AltGr per a fer lletres gregues o caràcters més
  >> diferents.
  >
  > Una altra opció és fer els accents amb la tecla Compose. No he provat
  > mai, però és semblant a utilitzar una tecla morta, excepte que has
  > d'apretar una tecla més: Compose + accent + lletra.
  >
  >> Jo l'únic que volia saber és si puc remapejar fletxes a PgDn i tal.
  >
  > La manera de fer-ho és crear una "variant". Per exemple:
  >
  > cd
  > mkdir -p .config/xkb/symbols
  > cat > .config/xkb/symbols/local <<"EOF"
  > partial
  > xkb_symbols "arrows" {
  >  key <UP>  { [    Up,      Up ,       Page_Up ] };
  >  key <DOWN> { [    Down,     Down,      Page_Down ] };
  >  key <LEFT> { [    Left,     Left,         Home ] };
  >  key <RGHT> { [   Right,    Right,         End ] };
  > };
  > EOF
  > cat > .config/xkb/config <<"EOF"
  > xkb_keymap {
  >    xkb_keycodes { include "evdev+aliases(qwerty)" };
  >    xkb_types   { include "complete"   };
  >    xkb_compat  { include "complete"   };
  >    xkb_symbols  { include

"pc+es(cat)+inet(evdev)+compose(rwin)+compose(menu)+keypad(oss)+local(arrows)"
  };
  >    xkb_geometry { include "pc(pc105)"   };
  > };
  > EOF
  >
  > i llavors en el fitxer .xsessionrc escrius
  >
  > if [ -r "${HOME}/.config/xkb/config" ]; then
  >   xkbcomp -I"${HOME}/.config/xkb/" \
  >      "${HOME}/.config/xkb/config" "${DISPLAY}"
  > fi
  >
  > Ara bé, els programes poden decidir ignorar la tecla modificadora si
  > consideren que no té sentit. Per exemple, amb aquesta configuració,
  > veig que l'evince fa Page_Up si apreto AltGr+Up en canvi el
  Firefox no,
  > només fa Up.
  >

  Ja estaria bé que hi hagués distribucions de teclat pensades per teclats
  diferents, és a dir, per exemple una distribució de teclat britànic per
  escriure en Català sense canviar el què porta imprès.


Attachment: Xmodmap.ca.cherry105
Description: Binary data


Reply to: