[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) La UOC millora el tractament dels recursos comunitarisHola,

On 04/10/16 21:39, Narcis Garcia wrote:
> Aquest fou el cas anterior, també criticat per la baixa qualitat*:*
> 

Perdó, potser no m'he explicat bé. Jo no he dit rés sobre la seva
qualitat ja que, entre altres coses, ni he llegit l'article en si
(únicament la nota de l'enllaç que es va deixar a la llista).

Em va semblar adient comentar quelcom que és, al meu parer, habitual en
la societat actual en qualsevol mena de contribució i que, novament al
meu parer, és perniciós per la pròpia contribució i diu molt poc de
nosaltres com a membres d'un món que té milions d'espècies que ni tan
sols necessiten ser intel·ligents per haver-lo habitat durat més temps
que nosaltres com és l'excessiva tendència a l'exageració.

No insistiré, era un simple comentari personal. Disculpeu novament pel
soroll.

Salut i peles,

robert


Reply to: