[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pkexec permet executar programes com a root2016-09-28, 01:33 (+0200); Jordi Mallach escriu:
> El dc 28 de 09 de 2016 a les 00:37 +0200, en/na Ernest Adrogué va
> escriure:
> > Si faig
> > 
> > $ pkexec whoami
> > 
> > apareix una finestra d'autenticació, i després d'introduir la
> > contrasenya
> > del meu usuari normal (no root) diu:
> > 
> > root
> > 
> > És normal això?
> 
> Ets membre del grup sudo?
> 
> Si és així, és correcte: ets un admin del sistema.

Ah, clar, sí, estic en el grup sudo... llavors té sentit.

> Mira el fitxer /etc/polkit-1/rules.d/40-debian-sudo.rules per entendre
> per què.

Ho he mirat, tot i que m'ha costat trobar-ho.  En el meu ordinador és a
/etc/polkit-1/localauthority.conf.d/51-debian-sudo.conf.

Gràcies!


Reply to: