[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) oem-configSeria una opció, però aleshores l'ordinador s'ha d'entregar amb el
DVD/USB ficat, i per instal·lar bé Debian és quasi imprescindible que en
aquell moment hi hagi accés a internet.

Ja pensaré en fer jo un programet (script) que faci la tasca del
«oem-config-prepare» a la primera sessió.__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.

El 03/08/16 a les 00:40, Ermengol Bota ha escrit:
> 
> El dia 1 d’agost de 2016, 9:35, Narcis Garcia <debianlists@actiu.net
> <mailto:debianlists@actiu.net>> ha escrit:
> 
>     D'aquesta manera es pot entregar un ordinador preinstal·lat a un usuari
>     inexpert que establirà les seves credencials.
> 
> 
> Una alternativa, _que ja sé que és diferent i que no és el que demanes_,
> però a manca de suport OEM a debian (sembla ser...) tens l'opció de
> posar fitxers de preseed dins del CD d'instal·lació.... 
> Ja sé que no és l'instal·lació OEM que demanes, i que l'usuari haurà
> d'esperar tot el procés d'instal·lació i blablabla, simplement és un
> suggeriment per si no trobes l'opció OEM "típica"
> Si cerques debian preseed segur que et sortirà alguna cosa del wiki de
> debian
> 
> -- 
> * Ermengol *
> *************************************************
> * Els ordinadors no resolen problemes, *
> * simplement executen solucions           *
> *************************************************


Reply to: