[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

(deb-cat) oem-configAlgú sap com aplicar aquesta funcionalitat tan estesa a Ubuntu, però amb
Debian?

Faig recordatori de què es tracta de deixar una instal·lació feta sense
perfils d'usuari, i que a la primera arrencada un assistent demana les
dades bàsiques per l'usuari final:
- Quina llengua vol
- A quin fus horari està
- Quin nom d'usuari i contrasenya vol

D'aquesta manera es pot entregar un ordinador preinstal·lat a un usuari
inexpert que establirà les seves credencials.


-- 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.


Reply to: