[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Resolucio de versions en dependenciesNarcis Garcia:

> Igualment, però, em pregunto perquè no cerca per sí mateix a quin
> repositori té les versions que necessita.

Segons la documentació (http://backports.debian.org/Instructions)
perquè els backports estan desactivats per defecte i has de triar
explicitament utilitzar-los.

Salut,
Alex


Reply to: