[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sense programari privatiu (non-free)El 18/03/16 a les 09:24, Narcis Garcia ha escrit:
> A un ordinador li he intentat instal·lar aquest paquet:
> https://packages.debian.org/jessie/flashplugin-nonfree
>
> $ cat /etc/apt/sources.list
> #
> # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.3.0 _Jessie_ - Official amd64 DVD
> Binary-1 20160123-19:03]/ jessie contrib main
> #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.3.0 _Jessie_ - Official amd64 DVD
> Binary-1 20160123-19:03]/ jessie contrib main
> deb http://debian.grn.cat/debian/ jessie main
> #deb-src http://debian.grn.cat/debian/ jessie main
> deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib
> #deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib
> # jessie-updates, previously known as 'volatile'
> deb http://debian.grn.cat/debian/ jessie-updates main contrib
> #deb-src http://debian.grn.cat/debian/ jessie-updates main contrib
> deb http://debian.grn.cat/debian/ jessie non-free
> deb http://security.debian.org/ jessie/updates non-free
> deb http://debian.grn.cat/debian/ jessie-updates non-free
>
> $ apt-get update
> Obj:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease
> Ign:2 http://debian.grn.cat/debian jessie InRelease
> Obj:3 http://debian.grn.cat/debian jessie-updates InRelease
> Bai:4 http://security.debian.org jessie/updates/non-free amd64 Packages
> [14 B]
> Obj:5 http://debian.grn.cat/debian jessie Release
> Bai:7 http://debian.grn.cat/debian jessie-updates/non-free amd64
> Packages [516 B]
> Bai:8 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en
> [14 B]
> Bai:9 http://debian.grn.cat/debian jessie-updates/non-free
> Translation-en [496 B]
> Bai:10 http://debian.grn.cat/debian jessie/non-free amd64 Packages [83,6 kB]
> Bai:11 http://debian.grn.cat/debian jessie/non-free Translation-en [72,5 kB]
> S'ha baixat 157 kB en 1s (110 kB/s)
> S'està llegint la llista de paquets\u2026 Fet
>
> $ apt-get install flashplugin-nonfree
> S'està llegint la llista de paquets\u2026 Fet
> S'està construint l'arbre de dependències
> S'està llegint la informació de l'estat\u2026 Fet
> El paquet flashplugin-nonfree no té versió disponible, però un altre paquet
> en fa referència. Això normalment vol dir que el paquet falta,
> s'ha tornat obsolet o només és disponible des d'una altra font.
> E: El paquet «flashplugin-nonfree» no té candidat d'insta\u0140lació
>
> $ apt-cache search flashplugin
> $
>
> $ lsb_release -a
> No LSB modules are available.
> Distributor ID:	Debian
> Description:	Debian GNU/Linux 8.3 (jessie)
> Release:	8.3
> Codename:	jessie
>
> $ uname -a
> Linux hp-8460p 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt20-1+deb8u4
> (2016-02-29) x86_64 GNU/Linux
>
> Com puc esbrinar el problema?
>
>

No tens el repositori contrib de jessie, només el de jessie-updates


Reply to: