[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Firmware linux-nonfree & VGAHola,

2016-01-11, 05:50 (+0100); Alfonso escriu:
> Hola Ernest, moltes gracies per la resposta. Estava trabat en això, ara se per on anar provant. M'agrada Debian pero vaig mirant d'alliberar-la. 
> Gnewsense porta el "vesa". Entenc que sense DRI ni Minecraft, ni Blender, per exemple. Oi? 

Exacte... per altra banda el driver radeon és 100% lliure/open-source,
desenvolupat a través d'enginyeria inversa.  L'única cosa que no és lliure
és el firmware que necessita la targeta per determinades funcions.  De fet
encara que facis servir el driver vesa, estic bastant segur que la targeta
igualment deu dependre d'algun firmware no-lliure.  L'única diferència és
que li falta la part necessària per fer DRI.

Ernest


Reply to: