[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[SOLVED] Problemes connexió XDMCPHola,

On 16/12/15 09:40, Robert Marsellés wrote:
> 
> Fa alguns dies intento connectar el meu portàtil a un ordinador de
> sobretaula antic que que utilitzo per aprendre i fer proves. No hi ha
> cap motiu concret per usar XDMCP més enllà de la voluntat de entendre
> com funciona i la millor manera que conec és fer-ho servir. Sé que hi
> altres alternatives, no venen al cas ara, potser les provaré més tard.
> 

Agraeixo les aportacions. Deixo les novetats aquí per si algú ho
necessités més endavant que no hagi de perdre gaire temps.

> Fet això, des d'un terminal del portàtil aconsegueixo que en una nova
> finestra aparegui el gestor d'entrada com si estigués físicament davant
> de la màquina mitjançant:
> 
> $ Xephyr [-terminate] [-resizable] -query WORKBENCH.IP :1
> 
> Fins aquí perfecte. Fico el nom d'usuari, la contrasenya d'accés i, RÉS!
> 

Això és un Debian-bug del paquet "xserver-xephyr" (#761398). Ja havia
buscat "bugs" però els oberts, no els tancats. He descobert que es poden
tancar encara que el problema no estigui sol.lucionat! Això és el que
van fer després 1 any per què hi havia altres alternatives que no tenien
aquest problema.

També trenca el sistema X usar l'alternativa (xserver-core Debian bug
#758574):

# X -query WORKBENCH.IP :1

Una alternativa simple que funciona és usar el paquet "xnest" amb la
configuració que ja tenia a la màquina remota. Recopilant:

A WORKBENCH (màquina remota)

# nano /etc/lightdm/lightdm.conf (afegir-hi o modificar):
[XDMCPServer]
enabled=true
port=177

# systemctl restart lightdm (o reiniciar)

A la màquina local

# aptitude install xnest

dins d'un terminal usar:

$ Xnest -query WORKBENCH.IP :1 ($NOU DISPLAY diferent del servidor X)

S'obre una nova finestra com si s'estigues just al davant de la pantalla
de la màquina remota i s'usa perfectament com si s'estigués al davant.
Hi ha una mica de retard (almenys en el meu cas) però funciona!

Salut i peles.

robert


Reply to: