[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes connexió XDMCPHola Xavier,

On 16/12/15 11:20, Xavier Diumé wrote:
> Amb quin usuari intentes entrar?
> Ho dic de memòria però jo m'havia trobat que intentant entrar remotament
> i de forma gràfica (xrdp) no ho podia fer com a root.
> 

Sempre entro com a usuari normal, de fet, segons la documentació que he
llegit aquest sistema permetria accedir a la màquina de forma remota
però "COM" si s'estigués físicament allí. Realment, la pantalla ha
començat a fer el tonto i volia evitar tenir que comprar-ne una per un
equip vell.

També he provat com a "root". Evidentment no ha solucionat rés però tot
s'ha de provar encara que no té cap mena de sentit ja que LightDM em
sembla que té configurat per defecte que no es pugui fer (per seguretat)
ja que XDMCP un protocol sense encriptació.

Merci de totes maneres,

robert


Reply to: