[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [deb-cat] logsave mes netlogsave també permet estalviar alguna anomalia de text amb caràcters
especials, com quan hi ha controls de progrés %.


El 10/10/15 a les 13:19, Ernest Adrogué ha escrit:
> 2015-10-10, 12:48 (+0200); Narcis Garcia escriu:
>> Hola, fins ara, als meus programets fets en ShellScript, quan volia
>> enregistrar per bitàcola la sortida d'una comanda ho feia amb la
>> utilitat «tee»:
>>
>> comanda 2>&1 | tee -a bitacola.log
>>
>> Ara he trobat l'eina «logsave» que facilita la interacció:
>>
>> logsave -as bitacola.log comanda
> 
> Quin avantatge té? Si només és la sintaxi pots definir una funció com ara
> 
> log () {
> 	out="$1"
> 	shift
> 	"$@" 2>&1 | tee -a "$out"
> }
> 
> log <fitxer> <ordre>
> 


Reply to: