[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: postfix + mysql + interfície webUna altra opció que no sé si s'adaptaria seria Ispconfig.

Segur que pots administrar el que vols, i de fet pots tenir usuaris amb rols diversos (no recordo ara si hi ha el permís per administrar només el correu, diria que si... I si pot ser encara més granular, i limitar-ho a administrar aspectes concrets...

l'Ispconfig, de fet, es munta per defecte sobre una debian. I és soft lliure, clar.

Joan Cervan

On 25/05/15 19:28, tictacbum wrote:
hola,
per administrar les bústies, àlies, dominis... pots fer servir el postfixadmin: http://postfixadmin.sourceforge.net/screenshots/

salut!

El dia 25 de maig de 2015, 19:19, Blackhold <blackholdmailer@gmail.com <mailto:blackholdmailer@gmail.com>> ha escrit:

  Bones,
  En breus he de muntar un servidor de correu i l'haurà d'administrar
  una persona que no té massa coneixements d'administració de sistemes.

  La meva idea és muntar un postfix sobre mysql:

  https://www.linode.com/docs/email/postfix/email-with-postfix-dovecot-and-mysql
  (qualsevol altra documentació recomanada serà benvinguda)

  Per exemple...

  La cosa és, hi ha algun entorn web que estigui ja preparat per a
  poguer administrar un servidor de correu que funcioni sobre MySQL?

  Vull allunyar-me de coses com zimbra o zarafa, estan molt bé, però el
  control que tens és molt més baix i hi ha massa opcions. Busco una
  cosa més senzilla i després que puguis posar el MTA web que vulguis.

  Com ho teniu muntat vosaltres?

  Moltes gràcies.

  - Blackhold
  http://blackhold.nusepas.com
  @blackhold_
  ~> cal lluitar contra el fort per deixar de ser febles, i contra
  nosaltres mateixos quan siguem forts (Esquirols)
  (╯°□°)╯︵ ┻━┻


  --
  To UNSUBSCRIBE, email to
  debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
  <mailto:debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org>
  with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
  listmaster@lists.debian.org <mailto:listmaster@lists.debian.org>
  Archive:
  [🔎] CAMFaAL2XEjbsiktw2rsGhqmru+MuzTRSQQO0WSe6jsFxXW+HRg@mail.gmail.com">https://lists.debian.org/[🔎] CAMFaAL2XEjbsiktw2rsGhqmru+MuzTRSQQO0WSe6jsFxXW+HRg@mail.gmail.com
Reply to: