[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Referència Debian Womenmea culpa hehe :P

- Blackhold
http://blackhold.nusepas.com
@blackhold_
~> cal lluitar contra el fort per deixar de ser febles, i contra
nosaltres mateixos quan siguem forts (Esquirols)
(╯°□°)╯︵ ┻━┻


2015-04-24 14:00 GMT+02:00 Pedro <pederindi@gmail.com>:
> https://directa.cat/dones-nomes-representen-2-de-programadores-de-codi-lliure
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] CABr7qmRnJ68+6gg8Wu5bsjZequRFyzQBRWDWfZQAqU0UP1caDg@mail.gmail.com">https://lists.debian.org/[🔎] CABr7qmRnJ68+6gg8Wu5bsjZequRFyzQBRWDWfZQAqU0UP1caDg@mail.gmail.com
>


Reply to: