[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Neteja d'spam gener del 2015Gràcies Jordi.

Xavier De Yzaguirre
xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com


El dia 6 abril de 2015, 19:00, Jordi Mallach <jordi@debian.org> ha escrit:
El dt 31 de 03 de 2015 a les 17:44 +0200, en/na Xavier De Yzaguirre i
Maura va escriure:
> Bona tarda, fet el debian-user-catalan.
>
> Al mirar el debian-l10n-catalan, l'únic correu que hi ha es un
> missatge buit d'en Oriol.
>       * [ITT] po://psmisc/po/ca.po Oriol Debian
>
> No tinc clar si l'he de marcar o no com a spam, crec que no, però si
> m'indiqueu el què, acabo i ja tindrem quatre estels al gener

Aquest missatge sense contingut és normal i part del protocol de
traduccions.

--
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 1428339657.2986.1.camel@debian.org" target="_blank">https://lists.debian.org/[🔎] 1428339657.2986.1.camel@debian.orgReply to: