[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[rpbsant@gmail.com: Re: drivers nvidia missing]Ho reenvio a la llista.

----- Forwarded message from Ricard Pradell <rpbsant@gmail.com> -----

Date: Sun, 20 Jul 2014 22:16:05 +0200
From: Ricard Pradell <rpbsant@gmail.com>
To: Adrià <adria@fsfe.org>
Subject: Re: drivers nvidia missing

  Ja veig... la meva mania de fer dist-upgrades a mansalva, que pot ser
  perillosa a testing. De fet, que quasi mai tingui problemes no vol dir que
  no n'hi pugui haver, A(c)s una cosa que ja sA(c) perA^2 com que no sol
  passar...
  Com que la edat em fa mandrA^3s, em sembla que a partir de jessie em
  quedarA(c) a stable i apa. La meva soluciA^3, no tant elegant com la
  d'aquests enllaAS:os, ha estat treure la nvidia, punxar-hi una ati radeon
  que tenia per allA , recuperar un xorg.conf que em guardo per
  contingA"ncies d'aquest tipus, i un cop recuperat l'entorn grA fic,
  baixar-me el driver privatiu de la web de nvidia. Ara, fins a la propera
  actualitzaciA^3 del kernel o fins que s'arregli el bug del paquet Debian.
  De tant en tant, hi ha sorpresetes a testing...

  Merci llista

  Ricard

  2014-07-18 12:39 GMT+02:00 AdriA <adria@fsfe.org>:

   On Fri, Jul 18, 2014 at 02:15:06AM +0200, Ricard Pradell wrote:
   > A A Hola,
   >
   > A A On puc trobar informaciA^3 sobre quA" ha passat amb els drivers
   nvidia
   > A A (non-free) de testing? DesprA(c)s de la darrera dist-upgrade m'he
   quedat a
   > A A les fosques, literalment...
   >
   > A A login: *blink* *blink* *blink*
   >
   > A A Ricard

   Potser aquest enllaAS: ho aclareixi:

   https://lists.debian.org/debian-project/2014/07/msg00017.html
   --
   AdriA GarcAa-AlzA^3rriz
   0x09494C14
   10 IF "LAS RANAS"="TIENEN PELO" THEN PRINT "Windows is good".

----- End forwarded message -----

-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
Campbell's Law:
	Nature abhors a vacuous experimenter.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: