[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: drivers nvidia missingOn Fri, Jul 18, 2014 at 02:15:06AM +0200, Ricard Pradell wrote:
>  Hola,
> 
>  On puc trobar informaciA^3 sobre quA" ha passat amb els drivers nvidia
>  (non-free) de testing? DesprA(c)s de la darrera dist-upgrade m'he quedat a
>  les fosques, literalment...
> 
>  login: *blink* *blink* *blink*
> 
>  Ricard

Potser aquest enllaç ho aclareixi:

https://lists.debian.org/debian-project/2014/07/msg00017.html
-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
10 IF "LAS RANAS"="TIENEN PELO" THEN PRINT "Windows is good".

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: