[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Neteja d'spam maig del 2014Hola,

Com que ja estem al juny, ja es poden processar tots els correus
brossa del maig de 2014.

Recordeu que la lluita contra l'spam a les llistes en català la
coordinem aquí:

http://wiki.debian.org/I18n/CatalanSpamClean

Gràcies per la vostra ajuda!!!

-- 
Adrià García-Alzórriz
GPG Key: 09494C14
El bien viene andando, pero el mal voland 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: