[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Petita entrevista sobre la seva feina dins el Programari LliureBona nit,

el meu nom és Amaia Bordas. Em posava en contacte amb vostès perquè sóc alumna d'una assignatura sobre Programari Lliure del màster d'aplicacions multimèdia que s'imparteix a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

Per poder fer un exercici, ens demanen que fem una petita entrevista a una persona que hagi estat involucrada al món del Programari Lliure. Després d'investigar a la xarxa, he pensat que vostès són un excel·lent exemple de persones involucrades en aquest món i interessants per entrevistar.

Només seria respondre aquestes quatre preguntes:

• El tipus de formació que té (ja sigui formal o no).

• La seva experiència prèvia en altres projectes.

• Les motivacions principals per col·laborar amb el projecte.

• La influència que aquesta col·laboració ha tingut o pot tenir en el seu futur laboral.


Moltes gràcies d'avançat. Li agraeixo el seu temps.


Salutacions cordials,


Amaia Bordas


Reply to: