[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dubte ext4Gràcies per les respostes. Abans de provar aquestes solucions, una darrera qüestió: si als directoris/particions que vull xifrar hi tinc una màquina virtual qemu-kvm, s´en pot veure afectada?

Ricard


El dia 2 febrer de 2014 23.22, Alex Muntada <alexm@caliu.cat> ha escrit:
Ricard Pradell:

> És possible xifrar una partició vella? Vull dir les que ara
> utilitzo, que són ext4 de la era "pre Snowden", o només és
> factible per particions noves?

Recupero aquest fil que tenia pendent de respondre: és possible
utilitzar alguns tipus de xifrat sobre sistemes de fitxers ja
existents, per exemple encfs o ecryptfs. Aquest darrer és el que
s'utilitza per a xifrat els directoris d'usuari encara que el
sistema no ho estigui.

Tots dos tenen alguns inconvenients, com ara la limitació de la
llargada del nom sencer dels fitxers, però en general funcionen
molt bé i permeten fer còpies de les dades xifrades sense que
calgui conèixer la contrasenya de xifrat.

Salut i dispensa el retard,
Alex


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/20140202222258.GA3572@xpsReply to: