[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Entorn d'escriptori mateEl Mon, 4 Nov 2013 14:38:54 +0100
Blackhold <blackholdmailer@gmail.com> va dir:

> Hola,
> Sabeu si per pròximes versions de Debian s'està plantejant de posar un
> entorn d'escriptori diferent a Gnome? de moment ja veig que en les isos de
> instal·lació ja et permet escollir quin entorn gràfic instal·lar
> (desconeixo si abans també ho fèien), però m'acaben d'ensenyar un entorn
> que es diu mate, que no té cap mala pinta..
> 
> moltes gràcies.
> 

MATE to make it into Debian repositories
http://www.debian-news.net/2013/11/28/mate-to-make-it-into-debian-repositories/

Fans of the MATE desktop environment, which is a fork of Gnome 2, will be happy to know that MATE is scheduled to be included in the official Debian repositories. Early 2012, it was requested that MATE be included in said repositories, and almost 2 years later, it appears we’re almost there. http://www.muktware.com/2013/11/mate-make-debian-repositories/16683

sembla ser que ja hi ha alguna cosa (a jessie):

hubble@migjorn:~$ aptitude show mate-common
Paquet: mate-common                  
Estat: no instal·lat
Versió: 1.7.1.is.1.6.2-1
Prioritat: opcional
Secció: devel
Mantenidor: MATE Packaging Team <pkg-mate-team@lists.alioth.debian.org>
Arquitectura: all
Mida descomprimit: 97,3 k
Depèn: autoconf, automake, libtool, pkg-config, gettext, intltool, gtk-doc-tools
PreDepèn: dpkg (>= 1.15.6~)
Descripció: common scripts and macros to develop with MATE
 mate-common is an extension to autoconf, automake and libtool for the MATE
 environment and MATE using applications. Included are mate-autogen.sh and
 several macros to help in MATE source trees.
Homepage: http://www.mate-desktop.org


Reply to: