[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Entorn d'escriptori mateBones,

Fins fa no gaire es feia la imatge principal només amb l'escriptori
principal, i imatges alternatives amb altres entorns o fins i tot
diferents escriptoris a la vegada (imatges per DVD). Pel que veig a la
web, això no ha canviat pas :)

MATE és senzillament una continuació de Gnome 2, duta a terme per
usuaris i desenvolupadors que rebutjaven el canvi a Gnome 3. Desconec si
Debian preté canviar d'entorn d'escriptori, això ho hauries de mirar a
la web o a les llistes de correu en anglès.

On Mon, Nov 04, 2013 at 14:38:54 +0100, Blackhold wrote:
> Hola,
> Sabeu si per pròximes versions de Debian s'està plantejant de posar un
> entorn d'escriptori diferent a Gnome? de moment ja veig que en les isos de
> instal·lació ja et permet escollir quin entorn gràfic instal·lar
> (desconeixo si abans també ho fèien), però m'acaben d'ensenyar un entorn
> que es diu mate, que no té cap mala pinta..
> 
> moltes gràcies.

-- 
Daniel Martí - mvdan@mvdan.cc - GPG 0x4348041C

Attachment: pgpSkeDm_sRQ0.pgp
Description: PGP signature


Reply to: