[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: error servidor de paquets



2013/8/28 Robert Marsellés Fontanet <robert.cardenal@gmail.com>:
> Hola,
>
>> Estic intentant actualitzar l'equip i em surt un error de comprovació
>> de les fonts (sources).
>>
>> Sabeu si ha passat alguna cosa? Ho he provat als servidors de frança i
>> de finlàndia:
>
>  Jo vaig intentar actualitzar el rebost de paquets el dilluns i em va
> sortir quelcom similar. Uso testing i un servidor francés.
>
>  Personalment m'esperaré a actualitzar el sistema fins que els que en
> saben clarifiquin què dimonis passa. A la llista "debian-user" ningú ha
> dit ni piu sobre aquest tema fins ara.
>
>  Salut i peles,
>
>  robert
>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: http://lists.debian.org/1377682938.3810.7.camel@nyx
>

Hola,

Alguns cops m'ha passat, però l'endemà s'arregla.


-- 
--
Salutacions...Josep
--


Reply to: