[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: miniconf a barcelona(1) LLOC

Jo tinc alts contactes a la FIB-UPC. Els hi pregunto? Segur que
s'apunten a oferir el lloc

Tambe a prop esta disponible l'istitut Ausias March, amb una sala
d'actes, wifi, ample de banda 100Mb/s, cantina i 6 aules informaticaOblidava unaltre bon lloc:

   El Citilab de Cornella, molt gran i s'arriba en metro


Reply to: