[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Recuperar un disckHola:

Has prova amb "testdisk" que està a debian? És molt lent, però a mi m'ha recuperat el disc dur en dos ocasions. 

Salut!


On Fri, 19 Jul 2013 10:34:29 +0000
Pere Nubiola Radigales <pere@nubiola.cat> wrote:

> Fa uns dies s'em va espatllar el disc. Donat que el ordinador era una mica
> vell en vaig compraun de nou , al que vaig installar el el disc vell per
> intentar recuperar dades.
> Quant uintento montar el disc vell em dona els eguent dmesg
> 
> [22611.547157] ata4.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x0
> [22611.547162] ata4.00: BMDMA stat 0x24
> [22611.547166] ata4.00: failed command: READ DMA EXT
> [22611.547172] ata4.00: cmd 25/00:08:8a:8a:b1/00:00:3a:00:00/e0 tag 0 dma
> 4096 in
> [22611.547172]     res 71/04:04:9d:00:32/04:00:00:00:00/e0 Emask 0x1
> (device error)
> [22611.547175] ata4.00: status: { DRDY DF ERR }
> [22611.547177] ata4.00: error: { ABRT }
> [22611.600951] ata4.00: both IDENTIFYs aborted, assuming NODEV
> [22611.600956] ata4.00: revalidation failed (errno=-2)
> [22611.600966] ata4: soft resetting link
> [22611.772763] ata4.00: both IDENTIFYs aborted, assuming NODEV
> [22611.772776] ata4.00: revalidation failed (errno=-2)
> [22616.751914] ata4: soft resetting link
> [22616.939780] ata4.00: both IDENTIFYs aborted, assuming NODEV
> [22616.939793] ata4.00: revalidation failed (errno=-2)
> [22616.939797] ata4.00: disabled
> [22616.939814] ata4: EH complete
> [22616.939836] sd 3:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
> [22616.939839] sd 3:0:0:0: [sdb]
> [22616.939841] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
> [22616.939843] sd 3:0:0:0: [sdb] CDB:
> [22616.939845] Read(10): 28 00 3a b1 8a 8a 00 00 08 00
> [22616.939854] end_request: I/O error, dev sdb, sector 984713866
> [22616.939870] sd 3:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
> [22616.939872] sd 3:0:0:0: [sdb]
> [22616.939874] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
> [22616.939876] sd 3:0:0:0: [sdb] CDB:
> [22616.939877] Read(10): 28 00 3a b1 8a 92 00 00 f0 00
> [22616.939884] end_request: I/O error, dev sdb, sector 984713874
> [22616.939887] JBD: Failed to read block at offset 93
> [22616.939929] JBD: recovery failed
> [22616.939931] EXT3-fs (sdb3): error loading journal
> 
> La commanda smartctl --all -T verypermissive /dev/sdb em torna
> 
> smartctl 6.2 2013-04-20 r3812 [x86_64-linux-3.9-1-amd64] (local build)
> Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
> 
> === START OF INFORMATION SECTION ===
> Vendor:        /3:0:0:0
> Product:
> User Capacity:    600,332,565,813,390,450 bytes [600 PB]
> Logical block size:  774843950 bytes
> scsiModePageOffset: response length too short, resp_len=47 offset=50
> bd_len=46
> scsiModePageOffset: response length too short, resp_len=47 offset=50
> bd_len=46
> >> Terminate command early due to bad response to IEC mode page
> 
> === START OF READ SMART DATA SECTION ===
> Log Sense failed, IE page [scsi response fails sanity test]
> Error Counter logging not supported
> 
> scsiModePageOffset: response length too short, resp_len=47 offset=50
> bd_len=46
> Device does not support Self Test logging
> 
> 
> He trobat aixo:
> https://groups.google.com/forum/#!msg/de.comp.os.unix.linux.hardware/okXwhnwvxQs/gQafyYebquQJ
> 
> Pero está en Aleman. veig que fa un dd peró no veig d'on obté les dades
> 
> Algú em pot ajudar
> 
> 
> 
> 
> Pere Nubiola Radigales
> Telf: +34 656316974
> e-mail: pere@nubiola.cat
>      pnubiola@fsfe.org
>      pere.nubiola@gmail.com


Reply to: