[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt demana entrar algunes dependències manualmentel sendmail era per posar un exemple, m'hi he trobat amb varis paquets
el problema de fons és que els manifestos de puppet que tenia per squeeze no em funcionen amb wheezy i em pensava que era un problema de dependències que abans no tenia, però he fet els mateixos passos amb una squeeze i veig que l'apt em diu el mateix!
repassaré els manifestos a veure si s'apliquen a squeeze o no :/

El 10 de juliol de 2013 20.15, hubble <hubble@telefonica.net> ha escrit:


El Wed, 10 Jul 2013 18:36:09 +0200
tictacbum <tictacbum@gmail.com> va dir:

> veig que només es dona si hi ha exim4 prèviament instal·lat, algú sap a que
> es deu?
>
>
> El 9 de juliol de 2013 23.02, Lluís Gili <tictacbum@gmail.com> ha escrit:
>
> > Hola,
> > a Wheezy l'apt a vegades no em resol les dependències automàticament, per
> > exemple provant d'instal·lar sendmail:
> >
> > -----
> > $ sudo apt-get install sendmail
> > S'està llegint la llista de paquets… Fet 0%
> > S'està construint l'arbre de dependències
> > S'està llegint la informació de l'estat… Fet%
> > No s'han pogut instaŀlar alguns paquets. Això pot ser degut a que heu
> > demanat una situació impossible o que esteu emprant la distribució
> > «unstable» i alguns paquets requerits encara no han estat creats o bé
> > encara no els hi han introduït des d'«Incoming».
> > La informació següent pot ajudar-vos a resoldre la situació:
> >
> > Els següents paquets tenen dependències sense satisfer:
> >  sendmail : Depèn: sendmail-bin però no serà instaŀlat
> > E: No es poden corregir els problemes, teniu paquets retinguts que estan
> > trencats.
> > -----
> >
> > si afegeixo el sendmail-bin es resol:
> >
> > -----
> > $ sudo apt-get install sendmail sendmail-bin
> > S'està llegint la llista de paquets… Fet 0%
> > S'està construint l'arbre de dependències
> > S'està llegint la informació de l'estat… Fet%
> > S'instaŀlaran els següents paquets extres:
> >   sendmail-base sendmail-cf sensible-mda
> > Paquets suggerits:
> >   sendmail-doc rmail logcheck resolvconf sasl2-bin
> > Es SUPRIMIRAN els paquets següents:
> >   exim4 exim4-base exim4-config exim4-daemon-light
> > S'instaŀlaran els paquets NOUS següents:
> >   sendmail sendmail-base sendmail-bin sendmail-cf sensible-mda
> > 0 actualitzats, 5 nous a instaŀlar, 4 a suprimir i 0 no actualitzats.
> > S'ha d'obtenir 2079 kB d'arxius.
> > Després d'aquesta operació s'alliberaran 198 kB d'espai en disc.
> > Voleu continuar [S/n]? n
> > Avortat.
> > -----
> >
> > és normal això? ho he provat en varies instal·lacions de Wheezy i sempre
> > passa
> > el mateix
> > també he fet la pregunta aquí: http://serverfault.com/questions/521898
> >
> > salut!
> > Lluís
> >

Així al bumbum :) diria que debian sempre ho ha fet ja que pel sistema estàs instal·lant un MTA (mail transport agent) i em sembla que solament et deixa tenir un de manera standard.

Aquesta és la deducció que vaig treure farà cosa de 10 anys quan vaig voler fer el mateix. Em vaig quedar amb l'exim que funcionava perfectament llavors, ja que no hi havien tantes punyetes per tenir un servidor mail a casa.

Potser amb el temps la cosa és diferent, però és el que em va semblar.

apa, sort!

--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 20130710201537.617b03837202790e690c8dfa@telefonica.net" target="_blank">http://lists.debian.org/[🔎] 20130710201537.617b03837202790e690c8dfa@telefonica.netReply to: