[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Instal.lació debian 7 rc.1Hola!

On Mon, Mar 25, 2013 at 02:13:33PM +0100, Blackhold wrote:
> Estic instal.lant una debian 7 rc1 i falta el punt volat de la l geminada
> en el instal.lador en mode text. Posa insta lat en comptes de instal.lat.

En quin dispositiu estàs instal·lant Debian, i quina variant?

És sabut que la consola de Debian GNU/kFreeBSD no pot mostrar el caràcter "ŀ"
correctament, i potser algunes arquitectures Linux suportades tampoc. Si
és un PC normal i corrent, pots provar si amb l'instal·lador "gràfic"
passa el mateix?

El problema és que la l geminada en la traducció del Debian Installer emprava
el caràcter UTF-8 unificat per representar "l·". Aquest caràcter està
desaconsellat i l'estem fent desaparèixer de les traduccions, però el canvi
a d-i no va arribar a temps per tots els mòduls. Tot i així, s'hauria de veure
bé.

> Algú podria reportar-ho?

Tothom pot informar d'errors. reportbug és una eina senzilla per fer-ho. En
aquest cas, però, no sé si hi ha massa a corregir.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: