[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[selma@tinet.cat: Re: Continuació de "Debian al discurs d'investidura"]Ho reenvio a la llista, doncs m'ha arribat en privat.

Salutacions.
----- Forwarded message from Eduard Selma <selma@tinet.cat> -----

Date: Sat, 23 Feb 2013 15:23:49 +0100
From: Eduard Selma <selma@tinet.cat>
To: Adrià <adriagm@gmail.com>
Subject: Re: Continuació de "Debian al discurs d'investidura"
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:17.0) Gecko/20130215
	Thunderbird/17.0.3

Al 13/02/13 00:33, En/na Adrià ha escrit:
> Hola,
> 
> arran de l'esment de Debian al discurs d'investidura (enllaço missatge
> original)[1], es van comentar diverses propostes per donar a conèixer
> el software lliure en general i Debian en particular.
> 
> A dia d'avui no em consta que se n'hagi materialitzat cap...

- El tema no està adormit, només en "stand-by". Pel que fa al Priorat,
vaig entrar en contacte amb membres del col·lectiu independentista per
tal de fer una xerrada amb el títol "Programari lliure: una qüestió de
llibertat". M'han dit que em diran quelcom per a fer-la al Març o a
l'Abril al Casal Carrasclet de Falset. Ja us tindré informats.

	Salut i codi lliure,

		Eduard Selma


-- 
Eduard Selma i Bargalló.
Usuari Linux núm. 154786

----- End forwarded message -----

-- 
Adrià García-Alzórriz
adria@fsfe.org
GPG Key: 09494C14

Si te digo que la burra es parda, es por que tengo los pelos en la mano. 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: