[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualització (upgrade de Squeeze a Wheezy) fallida...Hola Joan,

On Fri, Feb 01, 2013 at 05:30:11PM +0100, Joan wrote:
> Total, després d'algunes provatures, ara tinc un sistema amb paquets de  
> les 2 versions, però que no es pot acabar d'actualitzar per temes de  
> dependències. Gràcies a deu la connexió funciona, des de terminal...
>
> No sé que seria millor, si esborrar tots els paquets amb dependències no  
> resoltes (crec que l'aptiutude o el apt-get em donen alguna opció de  
> resoldre les dependències manualment) o tornar a posar les fonts de  
> l'estable i fer un downgrade (funcionaria?).

No, això seria pitjor. Què et diu:

apt-get install -f

?

> Pd.: el que no acabo d'entendre és perquè un dist-upgrade no resol les  
> dependències anant a buscar-les al repositori...
>
> -- 
>
> Joan Cervan i Andreu
> http://personal.calbasi.net
>
> "El meu paper no és transformar el món ni l'home sinó, potser, el de ser útil, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un món no val la pena viure'l"
> A. Camus
>
> i pels que teniu fe:
> "Déu no és la Veritat, la Veritat és Déu"
> Gandhi
>
>
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: 510BED93.4080501@calbasi.net">http://lists.debian.org/510BED93.4080501@calbasi.net
>


Reply to: