[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Neteja d'spam desembre 2012Uola!

Aquest mes m'he avançat i he preparat la neteja d'spam del passat
desembre.

Animeu-vos, que aquests són curtets :-)

Com sempre, està a http://wiki.debian.org/I18n/CatalanSpamClean

Bon any.

-- 
Adrià García-Alzórriz
adriagm@gmail.com
GPG Key: 9DE37ED4

Nadie puede ser exactamente como yo. Hasta yo tengo problemas para
conseguirlo.
		-- Tallulah Bankhead. 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: