[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: programes per fer còpies de seguretatHola Ernest:

On Thu, 13 Sep 2012 23:53:11 +0200
Vicen Rodriguez <vicen_rodriguez@telefonica.net> wrote:

> Hola Ernest,
> 
> Jo faig servir el Déjà Dup (https://launchpad.net/deja-dup). És als
> repositoris de Debian, així que el pots instal·lar amb un 'apt-get
> install deja-dup'. És molt fàcil de fer anar. 

Una pregunta. En quin format guarda les còpies?

Gràcies i salut!!

> 
> Salut
> 
> Vicen
> 
> 
> 
> El jue, 13-09-2012 a las 23:23 +0200, Ernest Adrogué escribió:
> 
> > Hola,
> > 
> > estic mirant programes per fer còpies de seguretat i no en trobo cap que em
> > faci el pes, què em recomaneu?
> > 
> > El que vull és un programa que faci còpies del disc dur a una memòria
> > USB. No vull copiar tot el disc dur, sinó només alguns directoris, poder
> > excloure fitxers segons el nom (p.ex. *.avi) i que faci còpies
> > incrementals.  Fins ara utilitzava un shell script que fa les còpies amb el
> > tar, però és una mica rudimentari i s'han de muntar les particions en mode
> > només-lectura mentre es fa la còpia la qual cosa és un inconvenient.
> > 
> > Ernest
> > 
> > 
> 
> 


Reply to: