[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Twitter/identi.ca a kopete, o altres alternatives...Voto per identicurse pel terminal i Heybuddy com a client gràfic.

> A mi em va molt bé choqok.
> Amb moltes menys opcions ja que s'executa amb qualsevol emulador de
> terminal hi ha twidge si bé aquest només serveix per twitter.
> Tots els altres que he probat (turpial, crec que està als backports o
> gwibber no m'han convençut.
> La meva opinió es que el millor es choqok.

-- 
Daniel Martí - mvdan@mvdan.cc - GPG 0x58BF72C3

Attachment: pgpYdlA73704G.pgp
Description: PGP signature


Reply to: