[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Signatura GPG per esdevenir DMBon dia a tots i totes!

Em dic Daniel, sóc de Barcelona i m'agradaria ser un Debian Maintainer. Un
dels requisits és tenir la clau GPG signada per un DD com a mínim, i és per
això que envio un correu per si algú de vosaltres ho és i viu per Barcelona :)

Gràcies i salut!
-- 
Daniel Martí - mvdan@mvdan.cc - GPG 0x58BF72C3

Attachment: pgpq_VyE5LRN_.pgp
Description: PGP signature


Reply to: