[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DNS inversOn Friday 10 August 2012 18:40:53 Benjamí Villoslada wrote:
> Hola,
> 
> Estic intentant configurar el DNS invers d'un servidor de correu però no
> me'n surto.
> 
> Es tracta d'un servidor de correu amb una IP pública, però que té el
> servidor DNS a un altre lloc, així que fins ara no li havia instal·lat el
> bind9.  Els servidor DNS que responen al domini són
> 
> ns1.bitassa.net
> ns2.bitassa.net
> 
> i funciona. Entenc que hauria d'instal·lar el bind9, a aquest servidor, i
> configurar-lo només per a resoldre l'inversa?  O cal que ho facin a un
> altre lloc els responsables de la IP pública en qüestió?

Per DNS invers et refereix a obtenir el nom a partir de la IP, oi?
Això és cosa del DNS que gestiona el (sub)domini, els responsables de la IP 
pública en qüestió, que ja ho haurien d'haver fet (la IP de ns1.bitassa.net 
resol a la inversa, jo diria que ja ho gestionen bé).

Podries montar-te un DNS per la teva xarxa local, que inclogués les IPs i els 
(sub)dominis que volguéssis (es perillós, podrien canviar IPs i llavors tu 
hauries de reconfigurar el DNS!), i llavors configurar les màquines que 
t'interessin per què consultin aquest DNS. Però clar, aquest DNS intern no 
faria res pels altres ordenadores de la resta del món.

Necesites resolució inversa pel servidor de correu?

> Gràcies :)
> 
> Salut,

-- 

Marc Olivé
Blau Advisors

www.blauadvisors.com  

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: