[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: L'escriptori per defecte de Debian 7 passarà a ser XFCE



Home, respecte al touch hi ha una pantalla de 24 pulçades amb touch que em te el cor robat. Respecte a la interfície per defecte amb el cd realment te poca importància a la actualitat. No crec que hi hagi gaire gent que la utilitzi.

Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere@nubiola.cat
           pnubiola@fsfe.org
           pere.nubiola@gmail.com


El 10 d’agost de 2012 13:16, Ernest Adrogué <nfdisco@gmail.com> ha escrit:
10-08-2012, 12:34 (+0200); Marc Olive escriu:
> Si, i fa uns dies que la llista de Debian en espanyol parlen bastant del tema,
> principalment queixant-se.
> Jo personalment no li veig cap problema a l'escriptori per defecte al primer
> CD. M'atreveixo a dir que la majoria instal·lem (va amb L geminada?) desde el
> Netinstall, i aquí no hi ha cap escriptori, simplement "aptguetejes" (toma
> ya!) el que més t'agrada.

Jo tampoc crec que sigui un problema, i a part és un toc d'atenció cap
als desenvolupadors del Gnome. No sé si ho heu seguit, però últimament
hi ha hagut bastanta polèmica perquè segueixen encaparrats amb la
interfície "touch", cosa que fa que usuaris i desenvolupadors
abandonin el projecte a marxes forçades.

Ernest


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/20120810111615.GA13346@doriath.local



Reply to: