[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Neteja d'spam juny 2012tranquil, no passa res :)
per a que un missatge arribi a marcar-se com a spam calen 5 vots

Lluís

El 6 de juliol de 2012 18:23, Robert Marsellés Fontanet
<robert.cardenal@gmail.com> ha escrit:
> Hola,
>
>  Sóc novell amb això de classificar correu i, amb el meu afany per
> col·laborar, he declarat com "spam" el missatge original i uns quants
> del mateix fil del mes de juny:
>
>  1) em sap greu,
>  2) com s'arregla la cosa? Ho puc fer jo?
>  3) em sap greu, de nou.
>
>  robert
>
> El dt 03 de 07 de 2012 a les 01:52 +0200, en/na Mònica Ramírez Arceda va
> escriure:
>> Hola,
>>
>> Com que ja estem a juliol, ja es poden processar tots el correu brossa
>> del juny del 2012.
>>
>> Recordeu que la lluita contra l'spam a les llistes en català la
>> coordinem aquí:
>>
>> http://wiki.debian.org/I18n/CatalanSpamClean
>>
>> Mònica
>>
>>
>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: http://lists.debian.org/1341591808.5347.8.camel@nyx
>


Reply to: