[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

connexió VPN CiscoHola,
estic tenint problemes de connexió VPN contra la meva empresa. Fa 1 mes que han canviat el servidor VPN al qual sempre hi havia accedit via VPNC sense cap mena de problema, però ara sembla que, necessàriament, em caldrà fer servir el Client Cisco oficial. Després d'aconseguir el client per GNU/Linux x84 em trobo que no hi ha manera d'instal·lar-lo. Vaig trobar el següent enllaç que em donava alguna pista de la resolució però tampoc m'ha funcionat:
https://nowhere.dk/articles/installing-cisco-vpn-client-on-ubuntu-11-10-oneiric-ocelot

A la meva empresa treballen, per norma general, amb programari privatiu i dec ser dels pocs que usa GNU/Linux per connectar-se via VPN.

Algú de vosaltres s'hi ha trobat?

Moltes gràcies

Xavi

Us passo la sortida de terminal:
debi vpnclient2 # uname -a
Linux debi 3.2.0-2-amd64 #1 SMP Sun Mar 4 22:48:17 UTC 2012 x86_64 GNU/Linux
debi vpnclient2 # ./vpn_install
Cisco Systems VPN Client Version 4.8.02 (0030) Linux Installer
Copyright (C) 1998-2006 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

By installing this product you agree that you have read the
license.txt file (The VPN Client license) and will comply with
its terms.


Directory where binaries will be installed [/usr/local/bin]

Automatically start the VPN service at boot time [yes]

In order to build the VPN kernel module, you must have the
kernel headers for the version of the kernel you are running.


Directory containing linux kernel source code [/lib/modules/3.2.0-2-amd64/build]

* Binaries will be installed in "/usr/local/bin".
* Modules will be installed in "/lib/modules/3.2.0-2-amd64/CiscoVPN".
* The VPN service will be started AUTOMATICALLY at boot time.
* Kernel source from "/lib/modules/3.2.0-2-amd64/build" will be used to build the module.

Is the above correct [y]

Shutting down /opt/cisco-vpnclient/bin/vpnclient: module cisco_ipsec is not running.
Stopped: /etc/init.d/vpnclient_init (VPN init script)
Making module
In file included from /usr/include/linux/netdevice.h:28:0,
                 from linuxcniapi.c:18:
/usr/include/linux/if.h:179:19: error: field ‘ifru_addr’ has incomplete type
/usr/include/linux/if.h:180:19: error: field ‘ifru_dstaddr’ has incomplete type
/usr/include/linux/if.h:181:19: error: field ‘ifru_broadaddr’ has incomplete type
/usr/include/linux/if.h:182:19: error: field ‘ifru_netmask’ has incomplete type
/usr/include/linux/if.h:183:20: error: field ‘ifru_hwaddr’ has incomplete type
In file included from linuxcniapi.c:20:0:
/usr/include/linux/if_arp.h:110:19: error: field ‘arp_pa’ has incomplete type
/usr/include/linux/if_arp.h:111:19: error: field ‘arp_ha’ has incomplete type
/usr/include/linux/if_arp.h:113:25: error: field ‘arp_netmask’ has incomplete type
/usr/include/linux/if_arp.h:118:19: error: field ‘arp_pa’ has incomplete type
/usr/include/linux/if_arp.h:119:19: error: field ‘arp_ha’ has incomplete type
/usr/include/linux/if_arp.h:121:25: error: field ‘arp_netmask’ has incomplete type
linuxcniapi.c:22:26: fatal error: linux/skbuff.h: El fitxer o directori no existeix
compilation terminated.
interceptor.c:17:26: fatal error: linux/module.h: El fitxer o directori no existeix
compilation terminated.
IPSecDrvOS_linux.c:20:27: fatal error: linux/vmalloc.h: El fitxer o directori no existeix
compilation terminated.
In file included from /usr/include/linux/netdevice.h:28:0,
                 from frag.c:7:
/usr/include/linux/if.h:179:19: error: field ‘ifru_addr’ has incomplete type
/usr/include/linux/if.h:180:19: error: field ‘ifru_dstaddr’ has incomplete type
/usr/include/linux/if.h:181:19: error: field ‘ifru_broadaddr’ has incomplete type
/usr/include/linux/if.h:182:19: error: field ‘ifru_netmask’ has incomplete type
/usr/include/linux/if.h:183:20: error: field ‘ifru_hwaddr’ has incomplete type
frag.c:8:31: fatal error: linux/etherdevice.h: El fitxer o directori no existeix
compilation terminated.
linuxkernelapi.c:2:24: fatal error: linux/slab.h: El fitxer o directori no existeix
compilation terminated.
ld: cannot find linuxkernelapi.o: No such file or directory
ld: cannot find frag.o: No such file or directory
ld: cannot find linuxcniapi.o: No such file or directory
ld: cannot find IPSecDrvOS_linux.o: No such file or directory
ld: cannot find interceptor.o: No such file or directory
Failed to make module "cisco_ipsec".


Reply to: