[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Neteja d'spam maig 2012On Sunday 03 June 2012 02:50:17 Mònica Ramírez Arceda wrote:
> Hola,

Bones

> Com que ja estem a juny, ja es poden processar tots el correu brossa
> del maig del 2012.

Ja vas enviar un correu explican com anava, i crec recordar que no tots podem 
posar estrelles per dir que està revisat ni marcar correus com a spam, oi? 
llavors, què es el que podem fer els mundanos per reportar spam?

D'aquest mes, l'únic spam que veig es:

http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2012/05/msg00002.html
 
> Recordeu que la lluita contra l'spam a les llistes en català la
> coordinem aquí:
> 
> http://wiki.debian.org/I18n/CatalanSpamClean
> 
> Animo de nou a tots els membres de la llista a col·laborar en aquesta
> tasca!
> Només són 5 minuts al mes (o 10 si repasseu algun mes del passat) ;-)
> Mònica


-- 

Marc Olivé
Blau Advisors

www.blauadvisors.com  

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: